Waar moet ik op letten als startende ondernemer?

Welke belastingen (eenmanszaak)?

Met welke belastingen heb je te maken als zelfstandig zorgprofessional. Bij een eenmanszaak heb je te maken met de inkomstenbelasting. De winst die je als zzp’er maakt is belast in box 1 van de inkomstenbelasting. wanneer je naast je freelance inkomsten in loondienst werk, is het salaris die je van je werkgever krijgt vatbaar voor loonbelasting. de door de werkgever ingehouden loonbelasting is een voorschot op de inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend. 


Fiscale voordelen (eenmanszaak)?

Als eenmanszaak heb je – mits je voldoet aan het urencriterium – recht op de ondernemersaftrek. Deze bestaat uit de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Daarnaast heb je recht op de MKB-winstvrijstelling (het urencriterium geldt hierbij niet) en mag je bepaalde bedrijfskosten aftrekken.

 • Urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar)
  Het urencriterium is dus bepalend of je recht hebt op de ondernemersaftrek. Je mag voor je uren ook meetellen: acquisitie, reistijd voor ‘sollicitatie’gesprekken en woon-werkverkeer, telefonisch contact omtrent het vastleggen van een overeenkomst van opdracht, werken aan je website en je administratie, etc..
  N.B.: je mag de 1225 uren niet herrekenen naar de periode dat je ondernemer bent. Start je later in het jaar zul je mogelijk dus voor dat jaar niet voldoen aan het urencriterium.
 • Ondernemersaftrek
  De ondernemersaftrek verlaagt het bedrag waarover je inkomstenbelasting berekent.
  – Zelfstandigenaftrek (in 2023 € 5.030). Deze aftrekpost wordt afgebouwd tot uiteindelijk € 4.120 in 2028.
  – Startersaftrek: de zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de situatie dat je:
     in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was;
     je in die periode niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toepaste.
 • MKB-winstvrijstelling
  Als zzp’er heb je ook recht op de MKB-winstvrijstelling. Hiervoor hoef je niet aan het urencriterium te voldoen.
  In 2023 mag je 14% van je winst aftrekken, na eventuele vermindering met de Ondernemersaftrek.
 • Bedrijfskosten en investeringen
  Bepaalde kosten die je voor je freelance activiteiten maakt, kun je aftrekken, zoals kosten voor je herregistratie/ scholing, vakliteratuur en kantoorartikelen. Sommige zaken zul je moeten afschrijven over meerdere jaren, zoals een PC.
  Op de site van de belastingdienst is hier meer over te vinden. Ook een boekhouder/ accountant kan hierover goed voorlichten.
 • Fiscale oudedagsreserve (FOR)
  Je mag elk jaar een deel van de winst reserveren voor je oudedagsvoorziening.
  Met deze reservering stel je de belastingheffing over dat deel van je winst uit. Op de korte termijn kan dat voordeel hebben; uiteraard zal op latere termijn deze belasting wel moeten worden betaald.
 
Medische dienstverlening: vrijgesteld van BTW
Medische (“gezondheidskundige”) handelingen in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van BTW, mits geleverd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar.
Je brengt voor je medische cq. psychologische handelingen derhalve geen BTW in rekening jegens de opdrachtgever.
Overige werkzaamheden, zoals beleidsmatige werkzaamheden gelden als zakelijke dienstverlening en zijn derhalve BTW-plichtig.
 
Bron: www.kvk.nl
 

Wij zijn RED zorgt

RED zorgt is gespecialiseerd in de bemiddeling van
vast en tijdelijk zorghelden voor zorgorganisaties in
Nederland en België.


'echte mensen echt werk'

Contact

06 24 50 29 50
Info@red-zorgt.nl
Kanaalstraat 12B, 5347KM Oss