DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website www.red-zorgt.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Gebruik van informatie

RED zorgt streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat RED zorgt niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. RED zorgt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op Basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen RED zorgt en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail

RED zorgt garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvang of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden


Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. RED zorgt heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. RED zorgt aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van RED zorgt zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijke en niet commerciële gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat RED zorgt daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.